โรงเรียนคู่ขนาน ที่มา หลักสูตร ผลกระทบ สนับสนุนเรา คำถามที่พบบ่อย เงื่อนไข MENU

สนับสนุน

โรงเรียนสอนทักษะชีวิตให้พร้อมสู่ภาคธุรกิจ เรียนรู้ทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน และใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้เด็กไทยก้าวสู่วัยทำงานอย่างมีคุณภาพ พร้อมเจอเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต

ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่

เนื่องด้วยโรงเรียนคู่ขนานอยู่ในระหว่างการวางหลักสูตรและกำหนดการเรียนซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะออกมาก่อนรับสมัครวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งการรับสมัครแบบ Crowdfunding ซึ่งคือการระดมทุนโดยผู้ที่สนใจไอเดียของโครงการสามารถสนับสนุนได้ก่อนเปิดจริงและได้สิทธิพิเศษที่มากกว่า

0%

ระดมทุนได้แล้ว 120,000/10,000,000 บาท

เติมเต็มสิ่งที่เด็กไทยยังขาด

ถ้าหากสังเกตจะพบว่าเด็กที่จบจากคณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน ไม่ได้แปลว่าจะทำงานเก่งได้เท่ากัน หรือโอกาสประสบความสำเร็จเท่าๆกัน แม้บางคนเกรดจบมาจะด้อยกว่าแต่โอกาสำเร็จหรือก้าวหน้าในการใช้ชีวิตกลับมากกว่า นั่นแปลว่าสิ่งที่การศึกษาในระบบให้ไม่เพียงพอต่อการที่คนคนนึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้

โรงเรียนคู่ขนาน

คำว่า "โรงเรียน" ต้องการสื่อให้เห็น "ความสำคัญ" เนื่องจากความรู้ด้านวิชาการอย่างเดียวไม่พอต่อการทำงาน ทักษะ จึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ต้องมี ความรู้ด้านวิชาการ หรือทักษะ ทั้งสองล้วนขาดกันไม่ได้เราจึงต้องเรียนแบบ "คู่ขนาน" ควบคู่กันไป

วิชาทักษะขั้นพื้นฐาน

การตั้งคำถาม

ฟังอย่างมีคุณภาพ

การวางเป้าหมายชีวิต

การจัดการเวลา

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

การไม่กลัวสิ่งใหม่

วิชาทักษะขั้นประยุกต์

สร้างบุคลิกภาพที่ดี

การนำเสนอข้อมูล

การพูดในที่สาธารณะ

การพูดโน้มน้าวใจ

สร้างแรงบันดาลใจ

รับมือกับความผิดหวัง

วิชาทักษะขั้นธุรกิจ

การสื่อสารในองค์กร

การจัดการการเงิน

ทักษะการขาย

ทรัพยากรบุคคล

การสร้างคอนเนคชั่น

การทำธุรกิจส่วนตัว

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างรายวิชาที่จะเปิดสอนและอยู่ในขั้นตอนการวางหลักสูตรจากทีมนักวิชาการด้านการศึกษานอกระบบ จิตวิทยา และการประเมินผลจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

นอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากการเรียนในโรงเรียนแล้ว โรงเรียนคู่ขนานยังให้โอกาสที่มากกว่ากับการจัดหางานให้กับนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาจากเราโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้งานที่ตรงกับความสามารถและความต้องการ

โอกาสฝึกงาน

หลังจากผ่านทั้งสามหลักสูตรโดยใช้เวลาขั้นต่ำ 3 ปีแล้วจะมีการฝึกการทำงานจริงให้กับนักเรียน ตามสาขาอาชีพที่ชอบและสนใจ โดยจะให้นักเรียนได้ทำงานจริง รับเงินจริง โดยทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหางานให้และอยู่ในการดูแลของโรงเรียนตลอดการทำงาน เพื่อนำทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมา 3 หลักสูตรมาทดลองใช้จริงจากการทำงานและยังมีการสอนจากการฝึกงานจริงอีกด้วย
ผลระทบต่อสังคม

ไม่เพียงแต่ผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเอง แต่สังคมของเรายังต้องการคนที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติ เราไม่ปฏิเสธว่าคนเพียงคำนวนกลุ่มน้อยจะสามารถทำให้คนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ แต่เราเชื่อและหวังว่าคนกลุ่มน้อยเหล่านี้จะสามารถสร้างสังคมและประเทศชาติที่ดีขึ้นเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะมีโอกาสเท่าเทียมกันหรือไม่สามารถอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างมีความสุข

สนับสนุนแนวคิด

ร่วมทำให้โรงเรียนในแนวคิดของเราเป็นความจริงผ่านช่องทางการสนับสนุนต่าง ๆ ดังนี้ โดยในช่วงแรกเราจะมีการเปิดรับผู้ที่เข้าเรียนเป็นกลุ่มแรกซึ่งจะได้ราคาพิเศษ ถูกกว่าในอนาคต

โรงเรียนคู่ขนาน อยู่ในระหว่างการระดมทุนเพื่อจัดตั้ง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจสามารถติดต่อได้ทางเฟสบุ๊ค เพจโรงเรียนคู่ขนาน